ارسال پیام
نظرسنجی
  • به وب سایت شرکت باغداری و زراعت مشهد خوش آaaمدید
  • ورود به سایت
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
آگهی مزایده گلابی
تاریخ درج خبر1398,9,24

بسمه تعالی

 

« آگهی مزایده فروش گلابی درگزی کمپوتی (نوبت دوم) »

 

شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی کمپوتی تولیدی سال جاری موجود در سردخانه بهسرد را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به سردخانه مذکور و برای اخذ اوراق شرکت در مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد ، بلوار دانشجو ، نبش دانشجو 15 ، ساختمان آراکس ، طبقه سوم ، واحد 303 مراجعه نمایند .

  1. نرخ پایه کارشناسی در اوراق شرکت در مزایده منتشر خواهد شد .
  2. مبلغ سپرده شرکت در مزایده یک میلیارد و پانصد میلیون ریال .
  3. معامله بصورت 30 درصد نقد و مابقی طی دو فقره چک سه ماهه .

جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 09/10/1398 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد .

تلفنهای تماس : 38661593-38662160-051