ارسال پیام
نظرسنجی
  • به وب سایت شرکت باغداری و زراعت مشهد خوش آaaمدید
  • ورود به سایت
  • 05138661593
  • ساعت کاری : 8 - 16
  • info@baghdarimashhad.com
بازدید جناب آقای مهندس علیرضا سمیعی هیات مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس
تاریخ درج خبر1398,9,20

به گزارش روابط عمومی شرکت باغداری و زراعت مشهد در تاریخ 19/09/1398 جناب آقای مهندس سمیعی عضو محترم هیات مدیره هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس از 1/3 هکتاری هیدرو پونیک توت فرنگی شرکت باغداری و زراعت مشهد بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که در معیت مدیر عامل محترم شرکت و سایر مدیران و کارشناسان واحد ظفر انجام شد ایشان روش های نوین تولید محصول توت فرنگی را بررسی و نکات راهبردی در توسعه این صنعت را رهنمود فرمودند. ایشان سپس از محل اجرای پروژه احداث گلخانه 2/5 هکتاری بازدید به عمل آورده و نکات کلیدی پیشرفت پروژه را به مدیران شرکت و پیمانکار توصیه نمودند؛ در ادامه سوله در حال ساخت مربوط به خط سورتینگ و سردخانه و انبار گلخانه ها نیز مورد بازدید ایشان قرار گرفت.